Picture: LUFSI

Diaspora of Hope

Picture: LUFSI

Diaspora of Hope

Abstract

Kolektīvajā monogrāfijā apkopoti 14 analītiski raksti, kuru autori ir Latvijā pazīstami sociologi, ekonomisti un komunikācijas pētnieki. Monogrāfijas zinātniskā redaktore Inta Mieriņa norāda, ka par grāmatas vadmotīvu ir izvēlēts «cerību diasporas» jēdziens, kas Latvijas kontekstā aptver ne tikai emigrantus, kuri ieradušies jaunajās mītnes zemēs, bet arī palicējus — ģimenes, draugus, abstraktākā līmenī — valsti, kur arī gruzd sapņi un gaidas attiecībā uz aizbraukušajiem.

Type
Date

The full text of summary in English is availabe online here (ISSUU online reader).

The full book is available for download free of charge in PDF format here.

Next
Previous