Seminārs: Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā labsajūta

7. aprīlī plkst. 17.00 aicinām interesentus piedalīties LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieces Dainas Grosas seminārā.

Semināru formāts: 30 minūtes gara lekcija, pēc kuras ir 30 minūtes jautājumiem un atbildēm savstarpējai domu un ideju apmaiņai.

Reģistrācija pasākumam noslēgusies.

Pētījumā apskatīta remigrējušo ģimeņu skolas vecuma bērnu pieredze atgriežoties vecāku (vai viena no vecāku) dzimtenē pēc dzīves ārpus Latvijas. Kādi ir bērnu izaicinājumi pie atgriešanās, mainot ģimenes gan valodisko, gan kulturālo vidi, skolas sistēmu, bērniem pārceļoties uz valsti, kurā, iespējams, agrāk nav dzīvots? Tiek apskatīts, kā ģimeņes sagatavo bērnus uz pārcelšanos, vai iecerētais pie pārcelšanās piepildījies un kā ģimene un skola mijiedarbojas, lai bērnam vai jaunietim būtu viegli adaptēties. Pētījumā tiek sniegti dati gan no kvantitatīvas remigrantu aptaujas, gan kvalitatīvām intervijām ar remigrējušām ģimenēm un skolotājiem, un atbalsta personām, kuras ar ģimenēm saskārušās.

Semināru piedāvā LU FSI projekts «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» (finansē Latvijas Zinātnes padome granta Nr. LZP-2018/1-0042 ietvaros).

Semināru sēriju organizē LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties ar lekciju šajā semināru ciklā, lūdzu rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv.

Laipni aicināti visi interesenti!

Līdzīgi

Uz priekšu
Atpakaļ