Seminārs: Integrācijas jēdziens un būtība jauno mobilitātes formu kontekstā

7. jūlijā plkst. 17:00 aicinām interesentus piedalīties LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktores un Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces INTAS MIERIŅAS seminārā.

Semināra formāts: 45 minūtes gara lekcija, pēc kuras ir 15 minūtes jautājumiem un atbildēm savstarpējai domu un ideju apmaiņai.

Reģistrācija pasākumam noslēgusies.

Koncentrējoties uz Austrumeiropas migrantiem raksturīgajām jaunajām mobilitātes formām – transnacionālo un likvīdo migrāciju – un izmantojot gan kvantitatīvās aptaujas, gan padziļināto interviju datus, šajā prezentācijā autore piedāvā jaunu skatījumu uz integrāciju, ņemot vērā to, kā integrāciju pieredz un interpretē paši migranti. Autore demonstrē, ka gan pētniekiem, gan politikas veidotājiem nepieciešams mainīt līdz šim ierasto pieeju migrantu integrācijas mērīšanai un novērtēšanai, un jāmaina domāšanu par integrācijas jēdzienu un būtību kopumā, lai tās izpratne labāk atbilstu šīm arvien augošajām mobilo pilsoņu kategorijām.

Semināru piedāvā LU FSI projekts «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» (finansē Latvijas Zinātnes padome granta Nr. LZP-2018/1-0042 ietvaros).

Pasākumu sēriju organizē LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties ar lekciju šajā semināru ciklā, lūdzu rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv.

Laipni aicināti visi interesenti!

Līdzīgi

Uz priekšu
Atpakaļ