Iznākusi Mārtiņa Kaprāna grāmata par Lielbritānijas latviešiem

Mārtiņa Kaprāna grāmata «Latvieši tur. Latvijas emigrantu mobilitāte un iesakņošanās Lielbritānijā 21. gadsimteņa sākumā» ir analītisks stāsts par cilvēkiem, kas pēdējo 30 gadu laikā pārcēlušies uz dzīvi Lielbritānijā.

Lielbritānija ir lielākā Latvijas emigrantu mītnes zeme. Tas pirms deviņiem gadiem pamudināja M. Kaprānu sākt pētīt latviešu iedzīvošanos jaunajā mītnes zemē. Grāmatā tiek pievērsta uzmanība gan individuālai iesakņošanās pieredzei, gan globālā neoliberālā kapitālisma ieprogrammētām varas attiecībām, kas caurstrāvo migrantu ikdienu un izvēles. Grāmatas autors norāda:

«Kādam Lielbritānija bija tikai īslaicīgs piedzīvojums, eksperiments, epizodiska sociālā statusa un personiskās varēšanas mēraukla, izrāviena brīdis, lai pēcāk dotos citur vai atgrieztos Latvijā ar jaunām prasmēm un uzlabotu materiālo stāvokli. Taču daudziem latviešiem Lielbritānija nozīmēja citādas dzīves sākumu, glābšanas riņķi un bezgalīgu iespēju salu. Šī grāmata ir par viņiem visiem, kas devās tur, kur tika solītas labākas iespējas būt laimīgiem.»

Dr. Mārtiņš Kaprāns ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, daudzu zinātnisku publikāciju autors. Bijis iesaistīts Latvijas politikas plānošanas dokumentu izstrādē. Monogrāfiju «Latvieši tur. Latvijas emigrantu mobilitāte un iesakņošanās Lielbritānijā 21. gadsimteņa sākumā» ir izdevis LU Akadēmiskais apgāds.

Līdzīgi

Atpakaļ