«Nenāc manā istabā, es nesaprotu latviski»

Šādu citātu pētnieces Ieva Kārkliņa un Daiga Kamerāde izvēlējās sava analītiska raksta virsrakstam. Rakstā pētnieces pievēršas Latvijas emigrantu bērnu valodas un identitātes veidošanās analīzei. Darba mērķis ir izprast Latvijas valstspiederīgo ģimeņu bērnu nacionālās piederības izjūtas veidošanos, padziļināti analizējot vienas no lielākajām Latvijas emigrantu mērķa valstīm — Lielbritānijas — piemēru.

Piedāvājam visiem interesentiem iepazīties ar šo iepriekš nepublicētu ziņojumu gan tiešsaistē , gan lejupielādējot PDF versiju .

Uz priekšu
Atpakaļ