Uzsāk pētījumu par Latvijas izcelsmes bērnu valodu zināšanām un lietošanu

Pētījums norisinās līdz 12 oktobrim un tajā iespējams piedalīties, noklikšķinot uz aptaujas saiti šeit.

Valodu prasmēm un lietošanai ir centrāla loma diasporas saiknes saglabāšanā ar Latviju un latviskās identitātes stiprināšanā. Diemžēl, kā liecina līdzšinējie pētījumi, dzīvojot ārvalstīs, īpaši jauktās ģimenēs, Latvijas izcelsmes bērni strauji asimilējas.

Tādēļ par vienu no centrālajiem diasporas politikas uzdevumiem eksperti izvirzījuši diasporas bērnu izglītību latviešu valodā: atbalstu latviešu valodas apguvei, pilnveidei, un latviešu valodas prasmes uzturēšanai diasporā.

Šī mērķa sasniegšanai, jau daudzu gadu garumā Latviešu valodas aģentūra sniedz daudzpusīgu atbalstu, tostarp finansiālu atbalstu diasporas nedēļas nogales skolām, attālinātas apmācības iespējas, kā arī dažāda veida mācību un metodiskos materiālus. Taču jautājums:

  • cik būtisks un nepieciešams vecākiem ir šis atbalsts?
  • Vai izstrādātie materiāli un atbalstītās aktivitātes atbilst vecāku un bērnu vajadzībām vai varbūt lielāks atbalsts nepieciešams kam citam?

Šo jautājumu noskaidrošanai, Latvijas Universitātes migrācijas pētnieku grupa ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu uzsākusi jaunu pētījumu. Šī pētījuma mērķis ir izzināt ārvalstīs dzīvojošo vecāku attieksmi pret latviešu valodu un tās lietošanu ģimenē un to, vai un kā tiek uzturētas un stiprinātas latviešu valodas zināšanas bērniem. Pētījums palīdzēs labāk apzināties situāciju Latvijas diasporas ģimenēs un efektīvāk plānot atbalsta pasākumus tā, lai tie atbilstu vecāku vēlmēm un vajadzībām.

Pēc aptaujas noslēgšanās, pētījuma rezultāti apkopotā veidā tiks publicēti mājas lapā migrācija.lv.

ielūgums

Līdzīgi

Uz priekšu
Atpakaļ