Jaunumi

Latvijas universitātes pētnieku komanda pateicas visiem, kas piedalījās aptaujā!

Viena no tēmām, kas medijos pēc Brexit referenduma ieguva garantētu ziņu vērtību, bija naida izpausmes pret imigrantiem, tostarp no …

Latvijas Universitātes migrācijas pētnieku grupa uzsāk lielāko migrācijas tematikai veltīto aptauju, kurā tiek aicināti piedalīties gan …

Pasākumā savā pieredzē un secinājumos dalījās vairāku institūciju darbinieki, kuru darbs tiešā vai netiešā veidā ir bijis saistīts ar …

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar citiem migrācijas pētniekiem 27. jūnijā organizēja …

Katru gadu aptuveni 800 skolēnu ģimenes atgriežas uz dzīvi Latvijā. Tās bieži sastopas arī ar grūtībām iekļauties mācībās un saziņā ar …

Pagājušā gada nogalē Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (LU FSI) uzsāka īstenot Fundamentālo un lietišķo …

Latvijas Universitātes migrācijas pētnieki organizē publisko diskusiju, kuras mērķis ir neformālā gaisotnē apmainīties domām un …

Izdevniecība «Springer» publicē zinātnisku rakstu krājums «Latvijas emigrantu kopienas», kas sniedz analīzi par emigrācijas un …

Jauns Latvijas Universitātes zinātnisks projekts pievēršas (re)migrantu labklājības, veselības un integrācijas aspektu padziļinātai …