Eiropā dzīvojošo latviešu pilsoniskā aktivitāte

✅ Projekts tika īstenots 2016. gadā.

Aptaujas veikšana un ziņojuma izstrāde par tās rezultātiem ir daļa no projekta «No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015. gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017. gadā», kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par projekta ietvaros tapušo materiālu saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība.

Aptaujas koordinatore socioloģe Ilze Koroļeva norāda, ka aptauja par Eiropas diasporas līdzdalības praksi ir loģisks turpinājums pirms diviem gadiem veiktajai, līdz šim vērienīgākajai Latvijas emigrantu aptaujai, kas izraisīja lielu ažiotāžu Latvijas publiskajā telpā. «Šī aptauja ir vērsta uz ārzemēs dzīvojošo latviešu līdzdalības potenciāla padziļinātāku izpēti,» skaidro Koroļeva.

ELA pārstāve Elīna Pinto uzsver:

«Mūsdienu Eiropā latvietība un piederība Latvijai nav ģeogrāfiski jēdzieni. Arī uzturoties ārpus Latvijas, mēs varam dot savu pilsonisko ieguldījumu visdažādākajos veidos: iesaistoties latviešu biedrību darbā, piedaloties vēlēšanās, ziedojot labdarībai, aktīvi komentējot visai sabiedrībai svarīgas norises presē un sociālajos tīklos. ELA pamatmērķis, veicot šo aptauju, ir noskaidrot, cik lielā mērā Eiropā dzīvojošie no Latvijas izbraukušie uztur pilsonisko saikni ar Latviju un kādi ir tās motīvi vai šķēršļi. Mūs interesē arī cilvēku iesaiste savu mītnes zemju sabiedriskajā dzīvē.»

Uz priekšu
Atpakaļ