Diasporas satīklošana: iesaistīšanās prakse un sadarbības iespējas

Kopsavilkums

Diasporas līdzdalība mūsdienās ir daudzveidīgāka un sadrumstalotāka nekā jebkad. Papildus diasporas organizācijām ārvalstīs ir daudz citu grupu, apvienību un vienkārši aktīvu diasporas indivīdu ar radošām idejām, kas dažādos veidos iesaistās ar Latviju saistītās aktivitātēs. šī pētījuma mērķis ir sniegt pamatotu informāciju un rekomendācijas ārpus Latvijas dzīvojošās Latvijas diasporas efektīvākai satīklošanai, atbildot uz jautājumiem: Kas veicinātu diasporas pārstāvju plašāku līdzdalību diasporas organizācijās; Kas attur vai var piesaistīt diasporas organizācijām jauniešus; kā veiksmīgāk satīklot dažādās diasporas aktīvistu grupas un diasporas organizācijas; kas varētu veidoties kā mūsdienu Latvijas diasporas kultūras dzīves centri, un kā šo procesu atbalstīt?

Datums
Uz priekšu
Atpakaļ