Diasporas apjoma novērtējums

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir sniegt precīzāko iespējamo aplēsi par kopējo diasporas apjomu kā arī par remigrantu skaitu Latvijā. Gan attiecībā uz diasporu, gan remigrantiem, tiks sniegts ne vien kopējais skaitliskais novērtējums, bet arī diasporas un remigrantu demogrāfiskais portrets. Veicot arī vecās diasporas apjoma novērtējumu, pētījums sniedz šobrīd precīzāko iespējamo aplēsi par kopējo diasporas apjomu. Konteksta iezīmēšanai, ziņojumā vispirms tiks sniegts pārskats par līdzšinējām diasporas un remigrācijas apjoma novērtējuma pieejām – to priekšrocībām un trūkumiem, kā arī izaicinājumiem, kas saistīti ar precīzu migrācijas plūsmu un diasporas apjoma novērtējumu mūsdienās.

Datums
Uz priekšu
Atpakaļ