Piederības izjūta un atgriešanās plāni: kas mainījies Latvijas diasporā?

Kopsavilkums

Pamatojoties uz iepriekš aplūkotajiem teorētiskajiem atzinumiem un citu pētījumu rezultātiem, šajā rakstā pārbaudei tiek izvirzītas divas hipotētisku pieņēmumu kopas: a) piederības jūtu veidošanos un intensitāti, kā arī izmaiņas piederības apziņā nosaka šādi objektīvie faktori: emigrācijā pavadītais laiks, izceļošanas laiks (emigrācijas vilnis), nodarbošanās mītnes zemē, demogrāfiskās pazīmes, sociālās saites: ģimene un draugi Latvijā un ārzemēs, īpašums Latvijā; b) piederības izjūtu stiprums atkarīgs no šādiem subjektīvajiem faktoriem: apmierinātība ar dažādiem dzīves aspektiem, uzticēšanās.

Veids
Datums

Galvenās atziņas

  • Svarīga nozīme piederības izjūtu transformācijās emigrācijā ir laika faktoram. Turklāt laikam šajā gadījumā ir divējāda nozīme – gan ārpus dzimtenes nodzīvotie mēneši, gadi, gan izceļošanas periods – emigrācijas vilnis, kas saistīts arī ar izceļošanas iemesliem un emocionālo fonu, kādā cilvēks atstājis Latviju.
  • Piederības izjūtu diferenciācijā būtiska nozīme ir ģimenei un sociālajām saitēm, proti, vai cilvēks svešumā dzīvo viens vai kopā ar ģimeni, draugiem.
  • Tautībai ir statistiski nozīmīga ietekme uz izmaiņām piederības izjūtās visos modeļos, bet vēl lielāka nozīme, īpaši nacionālās piederības jūtu saglabāšanā un stiprināšanā, ir ģimenē lietotajai sarunvalodai (šajā gadījumā latviešu valodai).
Uz priekšu
Atpakaļ