Integrācijas nozīme jauno migrācijas modeļu kontekstā

Kopsavilkums

Politikas rekomendāciju sērijā — īsi praktiski secinājumi par galveniem migrācijas pētījumu virzieniem

Datums

Īsumā

  • Vislielākā nozīme integrācijas veicināšanā ir uzņemošajai sabiedrībai.
  • Ja migranta nākotne, tai skaitā uzturēšanās ilgums un iespēja konkrētajā valstī, ir neskaidra, mazinās motivācija integrācijā investēt laiku un pūles.
  • Nepieciešams pārskatīt integrācijas indikatorus.
  • Vēlams, lai mēģinājumi veicināt integrāciju kļūtu holistiskāki, atvērtāki un vairāk «uz migrantiem vērsti».
  • Piedāvātais konceptuālais modelis var palīdzēt teorētiķiem labāk ilustrēt mūsdienu migrantu adaptācijas procesus.
Uz priekšu
Atpakaļ