Latvijas izcelsmes migrantu veselības kvalitāte un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas paradumi

Kopsavilkums

Politikas rekomendāciju sērijā — īsi praktiski secinājumi par galveniem migrācijas pētījumu virzieniem

Datums

Īsumā

  • Vispārējā veselības stāvokļa pašvērtējums ir visaugstākais pastāvīgi ārpus Latvijas dzīvojošajiem, vissliktākais — pārmaiņus Latvijā un ārvalstīs dzīvojošajiem jeb transnacionāļiem.
  • Nesen no Latvijas izceļojušie ilgāku laiku var būt atkarīgi no Latvijas veselības aprūpes sistēmas un izmantot to biežāk nekā jaunajā mītnes zemē.
  • Ģeogrāfiskais tuvums nekorelē ar tendenci saņemt veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā.
  • Latvijā piedāvāto veselības pakalpojumu izmantošana un profilaktiskie izmeklējumi ir starp svarīgākajiem mērķiem, plānojot braucienus uz Latviju.
  • Latvijas izcelsmes migranti nepietiekami izmanto EVAK karti, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā.
  • Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Latvijā transnacionāļiem ir nozīmīgāka nekā citiem migrantu tipiem sabiedrības veselības veicināšanā.
Uz priekšu
Atpakaļ