Latvieši tur. Latvijas emigrantu mobilitāte un iesakņošanās Lielbritānijā 21. gadsimteņa sākumā

Latvieši tur. Latvijas emigrantu mobilitāte un iesakņošanās Lielbritānijā 21. gadsimteņa sākumā

Kopsavilkums

Mārtiņa Kaprāna grāmata ir analītisks stāsts par cilvēkiem, kas pēdējo 30 gadu laikā pārcēlušies uz dzīvi Lielbritānijā.

Datums

Lielbritānija pēdējo 20 gadu laikā ir kļuvusi par lielāko Latvijas emigrantu mītnes zemi. Šī grāmata ir analītisks stāsts par latviešiem, kuriem globālā neliberālā kapitālisma ieprogrammētā darbaspēka kustība ir ļāvusi izmainīt savu dzīvi un ieskanoties Lielbritānijā – valstī ar ilgu imigrācijas un sociālās stratifikācijas vēsturi. Kādam Lielbritānija bija tikai īslaicīgs piedzīvojums, eksperiments, epizodiska sociālā statusa un personiskas varēšanas mēraukla, izrāviena bridis, lai pēcāk dotos citur vai atgrieztos Latvijā ar jaunām prasmēm un uzlabotu materiālo stāvokli. Taču daudziem latviešiem Lielbritānija nozīmēja citādas dzīves sākumu, glābšanas riņķi un bezgalīgu iespēju salu. Šī grāmata ir par viņiem visiem, kas devas tur, kur tika solītas labākas iespējas būt laimīgiem.

Atpakaļ