Attēls: Springer

The Emigrant Communities of Latvia. National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora Politics

Attēls: Springer

The Emigrant Communities of Latvia. National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora Politics

Kopsavilkums

Šajā atvērtās piekļuves izdevumā tiek izzināta mūsdienu Latvijas migrantu pieredze, pievēršot uzmanību emigrācijas iemesliem, integrācijas procesiem uzņēmējvalstī un — atgriešanās gadījumā — reintegrācijai savā mītnes zemē. Latvijas situācija ir aprakstīta Eiropas migrācijas kontekstā, kas ir interesanti, jo šajā Eiropas Savienības dalībvalstī pastāvīgi ir augsts migrācijas potenciāls un migrantu dažādība. Tas sniedz aizraujošu ieskatu sociālajos un psiholoģiskajos aspektos, kas saistīti ar migrāciju salīdzinošā kontekstā. Dati ir bagāti ar mūsdienu Latvijas migrantu perspektīvām individuālā līmenī, risinot tādus jautājumus kā emigrantu ekonomiskā, sociālā un kultūras integrācija uzņemējvalstī, saikne ar mītnes valsti un kultūru, mijiedarbība ar valsts iestādēm gan uzņemošajā, gan mītneszemē, politiskie uzskati un perspektīvas attiecībā uz pastāvīgu izlīgumu migrācijas vai atgriešanās jomā. Ar tādām tēmām kā bērnu asimilācija, attiecības starp emigrantiem, kuri pārstāv dažādus emigrācijas viļņus, minoritāšu emigrantu sarežģītās identitātes un piederības, kā arī kultūras un plašsaziņas līdzekļu loma identitātes veidošanā un prezentācijā, šī grāmata pievēršas tam ar ko saskaras jebkura mūsdienu emigrantu kopiena.

Datums

Šī grāmata ir pieejama bez maksas PDF un EPUB formātos no izdevniecības Springer .

Uz priekšu
Atpakaļ