Latvijas valstspiederīgie Apvienotajā Karalistē: demogrāfiskie rādītāji

Kopsavilkums

Kopienas demogrāfiskajā struktūrā dominē cilvēki arbspējas vecumā, ir vērojams ļoti augsts ekonomiskās aktivitātes līmenis un biežāk nekā citur sastopamas bezbērnu mājsaimniecības.

Veids
Datums

Pilns žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» numurs ir pieejams LU repozitārijā.

Uz priekšu
Atpakaļ