Reemigrācijas politikas novērtējums: politikas mērķa grupas perspektīva

Kopsavilkums

«Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.–2016. gadam» (turpmāk — Reemigrācijas plāns) ir viens no galvenajiem diasporas un reemigrācijas politiku veidojošajiem politikas plānošanas dokumentiem. Kā vēsta dokumenta nosaukums, tā mērķis ir atbalstīt tos Latvijas valstspiederīgos, kuri plāno atgriezties vai ir atgriezušies Latvijā. Šī ziņojuma mērķis ir novērtēt Reemigrācijas plānu no šīs rīcībpolitikas tiešās mērķa grupas — Latvijas emigrantu un reemigrantu — perspektīvas, kā arī novērtēt esošo situāciju attiecībā uz plānā paredzēto pasākumu izpildi. Galvenie jautājumi, uz kuriem meklētas atbildes, ir, pirmkārt, kāda ir bijusi Reemigrācijas plāna loma atgriešanās lēmuma pieņemšanā, otrkārt, cik lielā mērā valsts plānā paredzētie pasākumi atbilst mērķa grupas gaidām un vajadzībām, treškārt, kā veidojas mērķa grupas priekšstats par reemigrācijas politiku un cik lielā mērā tas atbilst politikas veidotāju definētajam uzstādījumam.

Datums
Uz priekšu
Atpakaļ