Šlāgermūzikas nozīme vecāka gadagājuma cilvēku vidē Vācijā: Latviešu diasporas un vāciešu piemērs

Kopsavilkums

Raksta mērķis ir analizēt šlāgermūzikas nozīmi vecāka gadagājuma cilvēku dzīvē. Šai nolūkā veikti divi kvalitatīvie pilotpētījumi: viens no tiem noritējis vāciešu, otrs – Vācijas latviešu diasporas vidē. Uzmanības centrā bija šādi aspekti: respondentu mūzikas preferences, mūzikas gaumes vēsture, mūzikas funkcijas respondentu dzīvē un tās loma kopienas kultūridentitātes veidošanā. Raksta noslēgumā tiek diskutēts, cik lielā mērā mūzikas preferences un fanošanas ieradumus iespaido respondentu vecums.

Veids
Datums
Uz priekšu