Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā

Kopsavilkums

Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā Jānis Buholcs Šinī rakstā analizētas galvenās sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas emigrantu komunikācijā — gan uzturot attiecības ar jau pazīstamajiem cilvēkiem, gan veidojot jaunus kontaktus ar tautiešiem, gan saglabājot saikni ar Latviju. Pēdējo gadu desmitu laikā pasaulē imigrācija ir aizvien vairāk palielinājusies (Alonso & Oiarzabal 2010). Sociāli ekonomiskas grūtības un politiski konflikti, kā arī pārvietošanās un informācijas ieguves plašākas iespējas veicina to, ka daudzi cilvēkus izvēlas pamest savas mītnes valstis,lai meklētu jaunas iespējas ārvalstīs.Informācija par ārvalstīm ir brīvāk pieejama, un īpaša nozīme tajā ir tiešsaistes saziņas līdzekļu pieejamībai un attīstībai. Tie daudziem palīdz gūt ieskatu dzīves apstākļos citās zemēs, izvērtēt savas izredzes emigrācijā, kā arī pēc emigrācijas ļauj uzturēt sakarus ar draugiem un tuviniekiem, kā arī meklēt jaunus sociālos kontaktus.

Datums
Uz priekšu
Atpakaļ