Uzticamas informācijas par Latvijas emigrantiem un remigrantiem iegūšanas pētnieciskie risinājumi

Kopsavilkums

Pētījums devis vērtīgu pienesumu metodoloģijas jautājumu risināšanā šādās aptaujās, pamatu regulārai informācijas ieguvei par Latvijas valstspiederīgajiem un latviešiem ārpus Latvijas.

Veids
Datums

Pilns žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» numurs ir pieejams LU repozitārijā.

Uz priekšu
Atpakaļ