Emigration

The Emigrant Communities of Latvia. National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora Politics

Šajā atvērtās piekļuves izdevumā tiek izzināta mūsdienu Latvijas migrantu pieredze, pievēršot uzmanību emigrācijas iemesliem, integrācijas procesiem uzņēmējvalstī un — atgriešanās gadījumā — reintegrācijai savā mītnes zemē. Latvijas situācija ir …