Zinātniskās monogrāfijas par augsti izglītotajiem emigrantiem prezentācija

Visi interesenti aicināti uz Dr.sc.soc. Ineses Šūpules zinātniskās monogrāfijas «Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs» prezentāciju tiešsaistē. Monogrāfijā augsti izglītoto emigrantu karjeras veidošana tiek skatītas mikro, mezo un makro līmenī. Tas ļauj pievērst uzmanību gan indivīdu izvēlēm, gan ģimenes, radinieku, sociālo tīklu un organizāciju ietekmei, gan arī ekonomiskiem un politiskiem faktoriem.

Zinātniskās monogrāfijas par augsti izglītotajiem emigrantiem prezentācija

Visi interesenti aicināti uz Dr.sc.soc. Ineses Šūpules zinātniskās monogrāfijas «Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs» prezentāciju tiešsaistē. Monogrāfijā augsti izglītoto emigrantu karjeras veidošana tiek skatītas mikro, mezo un makro līmenī. Tas ļauj pievērst uzmanību gan indivīdu izvēlēm, gan ģimenes, radinieku, sociālo tīklu un organizāciju ietekmei, gan arī ekonomiskiem un politiskiem faktoriem.

Lai gan autore labprāt visus interesentus satiktu klātienē un katram iedotu vienu grāmatas eksemplāru, tomēr šoreiz sazināmies tiešsaistē!

Tiešraidi varēs vērot

Inese Šūpule ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, kas pēta migrācijas un identitātes jautājumus.

I. Šūpulei ir socioloģijas doktora zinātniskais grāds politikas socioloģijā, kas iegūts 2012. gadā Latvijas Universitātē.

Monogrāfija ir projekta «Augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: emigrācija un atgriešanās Latvijā» (Līguma nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/012) viens no rezultātiem.

Uz priekšu
Atpakaļ