Zinātniski par migrāciju

🔍 pētījumi • 💬 viedokļi • 💡 idejas

Jau šajā piektdienā (21.02.) no plkst. 10:00 Kalpaka bulv. 4 būs iespēja vienā dienā dzirdēt praktiski visus sociologus, kuri Latvijā pēta ārējo migrāciju — Latvijas Zinātnes padomes grantu pētnieki ziņos par jaunajām migrācijas formām, piederības veidošanos, atmiņu pārnesi starp paaudzēm un pieredzes ģeogrāfiju. Tajā skaitā būs iespēja ieskatīties pagājušā gada rudenī notikušās aptaujas rezultātos.

Turpināt lasīt

Latvijas universitātes pētnieku komanda pateicas visiem, kas piedalījās aptaujā!

Turpināt lasīt

Viena no tēmām, kas medijos pēc Brexit referenduma ieguva garantētu ziņu vērtību, bija naida izpausmes pret imigrantiem, tostarp no Latvijas. Tas palīdzēja nostiprināt uzskatu, ka referendums zināmā britu sabiedrības daļā ir atraisījis pret imigrantiem krāto naidu. Tomēr socioloģiskajā realitātē šī aina nav tik skaidra un viegli izskaidrojama.

Turpināt lasīt

Latvijas Universitātes migrācijas pētnieku grupa uzsāk lielāko migrācijas tematikai veltīto aptauju, kurā tiek aicināti piedalīties gan tie, kas pastāvīgi vai daļēji dzīvo ārpus Latvijas, gan tie, kas pēc dzīves vai darba ārzemēs ir atgriezušies Latvijā. Šāda mēroga aptauja Latvijā tiek īstenota jau otro reizi.

Turpināt lasīt

Pasākumā savā pieredzē un secinājumos dalījās vairāku institūciju darbinieki, kuru darbs tiešā vai netiešā veidā ir bijis saistīts ar Latvijā atgriezušos bērnu izglītošanu. Interesenti sanāca kopā, pateicoties domu biedru grupai sociālajā vietnē Facebook «Reemigrantu bērni Latvijas skolās», kur virtuālā vidē viens otru atrod un padomus prasa un saņem gan tās ģimenes, kuras vēl tikai plāno atgriezties Latvijā, kā arī tās, kuras jau nesen atgriezušās.

Turpināt lasīt

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar citiem migrācijas pētniekiem 27. jūnijā organizēja publisko diskusiju LU Botāniskajā dārzā, kuras mērķis bija neformālā gaisotnē apmainīties domām un ierosmēm par diasporas lomu un attiecībām ar Latviju jaunajā valsts simtgadē. Ierakstu no diskusijas tiešraides iespējams noskatīties  šeit . Inta Mieriņa, LU FSI vadošā pētniece, atklājot diskusiju, iepazīstināja sanākušos sarunas dalībniekus par iepriekšējā pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas» interesantākajiem rezultātiem un stāstīja par jautājumu loku, ko plānots pētīt jaunā projekta «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» ietvaros.

Turpināt lasīt

Katru gadu aptuveni 800 skolēnu ģimenes atgriežas uz dzīvi Latvijā. Tās bieži sastopas arī ar grūtībām iekļauties mācībās un saziņā ar apkārtējiem skolā, jo izglītības sistēma atšķiras no tās, kas bija mītnes zemē. Lai nodrošinātu saudzīgu pāreju uz jaunu izglītības sistēmu un neradītu psiholoģisku traumu, viens no iespējamiem risinājumiem varētu būt viena gada pārejas posms remigrējošo ģimeņu bērniem, kura laikā viņi skolā nesaņem vērtējumu. Par veiksmīgu iekļaušanos izglītības sistēmā vairāk uztraucas vecāki, savukārt bērni to uztver kā piedzīvojumu un ātri atrod kopīgu valodu ar vienaudžiem.

Turpināt lasīt

Pagājušā gada nogalē Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (LU FSI) uzsāka īstenot Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) finansētu projektu «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā». Lai uzzinātu vairāk par projektu, esam uz sarunu aicinājuši Intu Mieriņu — LU FSI vadošo pētnieci, šī projekta iniciatori un LU DMPC direktori.

Turpināt lasīt

Iesakām izlasīt

Kolektīvajā monogrāfijā apkopoti 14 analītiski raksti, kuru autori ir Latvijā pazīstami sociologi, ekonomisti un komunikācijas …

Publikācijas

Mēs pastāvīgi strādājam pie zinātniskajām un populārzinātniskajām publikācijām. Šajā sadaļā apkopojam ziņas par tām. Pilnu sarakstu atradīsiet pēc saites «Visas publikācijas».

Visas publikācijas

Šajā atvērtās piekļuves izdevumā tiek izzināta mūsdienu Latvijas migrantu pieredze, pievēršot uzmanību emigrācijas iemesliem, …

Ziņojumā apskatīti remigrantu aptaujas galvenie rezultāti: teorētiskais konteksts, atgirešanās iemesli, adaptācija dzīvei Latvijā, …

Pētījuma modulis «Latvijas emigranti Norvēģijā» ir veikts LUFSI pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas» ietvaros. Tā galvenie uzdevumi …

Šī raksta mērķis ir izprast Latvijas valstspiederīgo ģimeņu bērnu nacionālās piederības izjūtas veidošanos, padziļināti analizējot …

The Baltic countries, which experienced intensive outflow of labor during the first 5 years after joining the EU, also provide an …

Projekti

Mūsu darbs notiek uz projektu pamata. Uzziniet vairāk par nozīmīgākiem no tiem!

Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā

Mūsu aktuālais pētījums, pie kura strādājam no 2018. gada. Uzmanības centrā ir jaunās migrācijas formas, labklājība, veselība un integrācija vietējās kopienās.

Atgriešanās Latvijā

Pētījumā apzināts, kas un kādēļ atgriežas Latvijā, ar kādām grūtībām saskaras remigranti, iekaujoties Latvijas darba tirgū un sabiedrībā, un kāda palīdzība viņiem būtu nepieciešama

Eiropā dzīvojošo latviešu pilsoniskā aktivitāte

LUFSI sadarbības projekts ar Eiropas Latviešu apvienību

Latvijas emigrantu kopienas

Pētījums izaicina līdzšinējo skatījumu uz emigrāciju, rosinot mainīt priekšstatu par to, ko nozīmē «emigrēt». Tas lauž vairākus par emigrantiem izplatītus mītus un sniedz atbildes uz diasporas un remigrācijas politikas kontekstā būtiskiem jautājumiem

Sazināties

Jums radās ideja, vēlaties paust viedokli vai piedāvāt sadarbību? Izmantojiet šo kontaktformu saziņai ar LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku grupu: