Zinātniski par migrāciju

🔍 pētījumi • 💬 viedokļi • 💡 idejas

Jaunumi

Nesen sanāca saruna ar kādu paziņu, kurš, uzzinājis, ka pētu Baltijas darba migrantus Lielbritānijā, atklāja, ka arī ir ilgāku laiku dzīvojis un studējis UK. Tiesa, viņš tūdaļ uzsvēra, ka neesot tur bijis kā darba migrants. Šī, it kā nevainīgā, piebilde, ka es neesmu viens no viņiem, ir sociālās salīdzināšanās prakse, kuru esmu novērojis emigrantu izteikumos un attieksmēs. Tā ir strukturāla, nevis nejauša salīdzināšanās, kurā atbalsojas latviešu sociālā noslāņošanās, kā arī atšķirīgās pagātnes un nākotnes trajektorijas.

Turpināt lasīt

Visi interesenti aicināti uz Dr.sc.soc. Ineses Šūpules zinātniskās monogrāfijas «Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs» prezentāciju tiešsaistē. Monogrāfijā augsti izglītoto emigrantu karjeras veidošana tiek skatītas mikro, mezo un makro līmenī. Tas ļauj pievērst uzmanību gan indivīdu izvēlēm, gan ģimenes, radinieku, sociālo tīklu un organizāciju ietekmei, gan arī ekonomiskiem un politiskiem faktoriem.

Turpināt lasīt

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs turpina pētījumu par to, kā emigrācijā dzīvojošie cilvēki pieņem lēmumu par savām un savu bērnu nākotnes mācībām vai studijām. Kā viņi izvēlas, kur mācīties vai studēt, un vai saskata Latviju kā potenciālo studiju vietu? Pētījums tiecas apzināt ārpus Latvijas dzīvojošo, esošo un potenciālo studentu izglītības pieredzi un saprast, kā uzlabot Latvijas profesionālo skolu, koledžu un augstskolu studiju piedāvājumu.

Turpināt lasīt

Aizvadītajos gados daudziem Latvijas valstspiederīgajiem ir aizritējusi desmitā gadskārta kopš pārcelšanās uz Apvienoto Karalisti. Viņi lielākoties pārstāv t.s. krīzes migrantus, kas no Latvijas aizbrauca ekonomiskās recesijas kulminācijas brīdī. Desmit gadi ir pietiekoši ilgs laiks, lai ne tikai pielāgotos jaunajai mītnes zemei, bet arī lai cilvēki izvērtētu savu iejušanos jaunajos apstākļos. Bloga ierakstā vēlos pakavēties pie to Latvijas emigrantu identitātes veidošanās, kas pēdējos 20 gados ir pārcēlušies uz AK.

Turpināt lasīt

Kā bērniem klājas, pārceļoties uz citu valsti vai atgriežoties un uzsākot bērnudārza vai skolas gaitas Latvijā? Šis temats tiek padziļināti pētīts LU FSI pētījumā «Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja». Situācijas ir ļoti atšķirīgas, bet, uzsākot dzīvi jaunā valstī, kā arī atgriežoties Latvijā pēc vairāku gadu prombūtnes, vieglāk klājas tiem, kuri pārceļas, būdami vēl bērni — pirmsskolas un agrākā sākumskolas vecumā.

Turpināt lasīt

Pētījums norisinās līdz 12 oktobrim un tajā iespējams piedalīties, noklikšķinot uz aptaujas saiti šeit. Valodu prasmēm un lietošanai ir centrāla loma diasporas saiknes saglabāšanā ar Latviju un latviskās identitātes stiprināšanā. Diemžēl, kā liecina līdzšinējie pētījumi, dzīvojot ārvalstīs, īpaši jauktās ģimenēs, Latvijas izcelsmes bērni strauji asimilējas. Tādēļ par vienu no centrālajiem diasporas politikas uzdevumiem eksperti izvirzījuši diasporas bērnu izglītību latviešu valodā: atbalstu latviešu valodas apguvei, pilnveidei, un latviešu valodas prasmes uzturēšanai diasporā.

Turpināt lasīt

Kādu iespaidu uz bērniem atstāj vecāku lēmums pamest Latviju? Kā emigrācijā dzimušie zēni un meitenes izjūt saikni ar savu senču dzimteni? Vai Latvija ir gatava sagaidīt «neformāta» skolēnus un skolnieces, kas izvēlējušies šeit atgriezties? LU Filozofjas un socioloģijas institūta pētniece Daina Grosa pastāstīja par emigrantu un reemigrantu bērnu problēmām un ieguvumiem, kā arī par savu personisko repatriācijas no Austrālijas pieredzi.

Turpināt lasīt

Pēdējo gadu laikā dažādos formātos man ir nācies atbildēt uz jautājumu, kā latviešu migranti pieņem rasu daudzveidību jaunajās mītnes zemēs. Nesenie Black lives matter protesti atkal par to atgādināja. Pacentīšos aplūkot šo nebūt ne vienkāršo tēmu, izmantojot Apvienotajā Karalistē (iespējams, multikulturālākajā Eiropas valstī) dzīvojošo latviešu pieredzi.

Turpināt lasīt

Iesakām izlasīt

Kolektīvajā monogrāfijā apkopoti 14 analītiski raksti, kuru autori ir Latvijā pazīstami sociologi, ekonomisti un komunikācijas …

Publikācijas

Mēs pastāvīgi strādājam pie zinātniskajām un populārzinātniskajām publikācijām. Šajā sadaļā apkopojam ziņas par tām.

Transnational migrants refuse to commit themselves to one national setting. Thus, the national social security administrations face a …

Pētījuma mērķis ir sniegt precīzāko iespējamo aplēsi par kopējo diasporas apjomu kā arī par remigrantu skaitu Latvijā. Gan …

Diasporas līdzdalība mūsdienās ir daudzveidīgāka un sadrumstalotāka nekā jebkad. Papildus diasporas organizācijām ārvalstīs ir daudz …

Šajā atvērtās piekļuves izdevumā tiek izzināta mūsdienu Latvijas migrantu pieredze, pievēršot uzmanību emigrācijas iemesliem, …

Ziņojumā apskatīti remigrantu aptaujas galvenie rezultāti: teorētiskais konteksts, atgirešanās iemesli, adaptācija dzīvei Latvijā, …

Projekti

Mūsu darbs notiek uz projektu pamata. Uzziniet vairāk par nozīmīgākiem no tiem!

Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā

Mūsu aktuālais pētījums, pie kura strādājam no 2018. gada. Uzmanības centrā ir jaunās migrācijas formas, labklājība, veselība un integrācija vietējās kopienās.

Atgriešanās Latvijā

Pētījumā apzināts, kas un kādēļ atgriežas Latvijā, ar kādām grūtībām saskaras remigranti, iekaujoties Latvijas darba tirgū un sabiedrībā, un kāda palīdzība viņiem būtu nepieciešama

Eiropā dzīvojošo latviešu pilsoniskā aktivitāte

LUFSI sadarbības projekts ar Eiropas Latviešu apvienību

Latvijas emigrantu kopienas

Pētījums izaicina līdzšinējo skatījumu uz emigrāciju, rosinot mainīt priekšstatu par to, ko nozīmē «emigrēt». Tas lauž vairākus par emigrantiem izplatītus mītus un sniedz atbildes uz diasporas un remigrācijas politikas kontekstā būtiskiem jautājumiem

Sazināties

Jums radās ideja, vēlaties paust viedokli vai piedāvāt sadarbību? Izmantojiet šo kontaktformu saziņai ar LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku grupu: