Zinātniski par migrāciju

🔍 pētījumi • 💬 viedokļi • 💡 idejas

Latvijas Universitātes migrācijas pētnieki organizē publisko diskusiju, kuras mērķis ir neformālā gaisotnē apmainīties domām un ierosmēm par diasporas lomu un attiecībām ar Latviju jaunajā valsts simtgadē. Diskusijas ietvaros runāsim par to, ko mums nozīmē diaspora un diasporai – Latvija, kā mainījusies ārvalstīs dzīvojošo latviešu loma un attiecības ar Latviju, un kādas iespējas paveras sadarbībai ar diasporu nākotnē.

Turpināt lasīt

Izdevniecībā «Springer» iznāks zinātnisku rakstu krājums «Latvijas emigrantu kopienas», kas sniedz analīzi par emigrācijas un integrācijas procesiem.

Turpināt lasīt

Jauns Latvijas Universitātes zinātnisks projekts pievēršas (re)migrantu labklājības, veselības un integrācijas aspektu padziļinātai izpētei. Īpaša uzmanība tiks pievērsta migrācijas formu daudzveidībai, kas raksturīga mūsdienām — tā saucāmai plūstošai, jeb likvīdai migrācijai.

Turpināt lasīt

Latvijas Universitātes (LU) Diasporas un migrācijas pētījumu centrs publicējis pētījumu «Atgriešanās Latvijā» par remigrantu pieredzi, lai apzinātu, kas un kādēļ atgriežas, kā iekļaujas Latvijas darba tirgū un sabiedrībā, un kāda palīdzība viņiem būtu nepieciešama. Pētījumā, kas tapis ar Ārlietu ministrijas atbalstu, piedalījušies vairāk nekā trīs tūkstoši cilvēku. Rezultāti apliecina, ka lielākajai daļai no tiem, kuri ir atgriezušies Latvijā, ir izdevies veiksmīgi iekļauties Latvijas darba tirgū.

Turpināt lasīt

Šodien FSI noslēdz migrācijas tēmai veltītu pētniecisku rakstu sēriju ar Evijas Kļaves ziņojumu par remigrācijas politiku no mērķa grupas perspektīvas. Galvenie jautājumi, uz kuriem pētniece meklē atbildes šajā rakstā, ir: kāda ir bijusi Reemigrācijas plāna loma atgriešanās lēmuma pieņemšanā, cik lielā mērā valsts plānā paredzētie pasākumi atbilst mērķa grupas gaidām un vajadzībām, kā veidojas mērķa grupas priekšstats par reemigrācijas politiku un cik lielā mērā tas atbilst politikas veidotāju definētajam uzstādījumam.

Turpināt lasīt

Turpinām jaunu publikāciju sēriju ar rakstu par Latvijas emigrantu dzīvi Norvēģijā. Ziņojumā analizētas tādas tēmas kā: migrācijas pieredze un aizbraukšanas no Latvijas iemesli, piederības sajūta Latvijai un Norvēģijai, pilsonības izvēle, izglītības pieredze Norvēģijā, nodarbinātības pieredze Norvēģijā, saiknes ar Latviju un sociālo tīklu veidošana Norvēģijā, kā arī informētība par Latvijas reemigrācijas jeb atpakaļ migrācijas atbalsta politiku.

Kā ierasts, rakstu var gan lasīt tiešsaistē , gan lejupielādēt PDF versiju .

Turpināt lasīt

Nav noslēpums, ka Latvijas emigranti ir aktīvi sociālo tīklu portālu lietotāji — kāds izmanto tos, lai uzturētu attiecības ar pazīstamajiem cilvēkiem, cits veido jaunus kontaktus ar tautiešiem. Šo procesu sistemātisku analīzi rakstā «Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā» piedāvā pētnieks Jānis Buholcs.

Piedāvājam iepazīties ar rakstu tiešsaistē vai lejupielādējot PDF versiju .

Turpināt lasīt

Atbildi uz šo jautājumu meklē pētniece Inese Šūpule iepriekš nepublicētā ziņojumā «Remigrācijas prakses analīze: atgriešanās modeļi, iemesli un process». Migrācijas procesu izpētē Latvijā kopumā līdz šim trūkst pētījumu par Latvijas valstspiederīgajiem, kas tomēr nolemj atgriezties Latvijā. Re-emigrantu pieredzes daudzveidība ļauj analizēt ļoti dažādos atgriešanās iemeslus un atgriešanās procesa dažādās dimensijas.

Turpināt lasīt

Iesakām izlasīt

Kolektīvajā monogrāfijā apkopoti 14 analītiski raksti, kuru autori ir Latvijā pazīstami sociologi, ekonomisti un komunikācijas …

Publikācijas

Mēs pastāvīgi strādājam pie zinātniskajām un populārzinātniskajām publikācijām. Šajā sadaļā apkopojam ziņas par tām. Pilnu sarakstu atradīsiet pēc saites «Visas publikācijas».

Visas publikācijas

Šajā atvērtās piekļuves izdevumā tiek izzināta mūsdienu Latvijas migrantu pieredze, pievēršot uzmanību emigrācijas iemesliem, …

Pētījuma modulis «Latvijas emigranti Norvēģijā» ir veikts LUFSI pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas» ietvaros. Tā galvenie uzdevumi …

Šī raksta mērķis ir izprast Latvijas valstspiederīgo ģimeņu bērnu nacionālās piederības izjūtas veidošanos, padziļināti analizējot …

The Baltic countries, which experienced intensive outflow of labor during the first 5 years after joining the EU, also provide an …

Rezultāti uzrāda spēcīgu saistību starp bērna latviešu valodas zināšanām un bērna vecumu. Pirmkārt, līdz zināmam vecumam bērns …

Projekti

Mūsu darbs notiek uz projektu pamata. Uzziniet vairāk par nozīmīgākiem no tiem!

Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā

Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja

Latvijas emigrantu kopienas

Nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika

Sazināties

Jums radās ideja, vēlaties paust viedokli vai piedāvāt sadarbību? Izmantojiet šo kontaktformu saziņai ar LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku grupu: