Изобр.: LUFSI

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Изобр.: LUFSI

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Аннотация

Коллективная монография включает в себя 14 аналитических статей, авторами которых выступили ведущие социологи, экономисты и исследователи коммуникации.

Дата

Для удобства читателей мы создали он-лайн указатель содрежания книги: нажав на соотвествующую желаемому разделу ссылку, вы сразу перейдете к соответсвующей странице в он-лайн версии книги.

I. nodaļa. Emigrācijas problēmas raksturojums un izpētes metodoloģiskie aspekti

II. nodaļa. Ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo nodarbinātība un izglītība

III. nodaļa. Piederības sajūta, identitātes un attieksmes

IV. nodaļa. Vienojošais un atšķirīgais: Latvijas emigrantu kopienas dažādās valstīs

V. nodaļa. Diasporas politika migrācijas procesu kontekstā

Grāmata izdota Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. Tā izstrādāta pētnieciskajā projektā «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika», kas ilga no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. augustam. Projektā veiktā Latvijas vēsturē lielākā emigrantu aptauja (14068 respondentu) ļāva iegūt unikālus sociālekonomiskus datus par aizbraukušo cilvēku ikdienu lielākajās mītnes zemēs. Līdzās aptaujai notika 200 padziļinātas intervijas ar jaunajiem emigrantiem un diasporas politikas ekspertiem, kā arī tika izmantoti novērojumi, fokusa grupu diskusijas un cita veida datu ieguves metodes.

Вперед