Attēls: LUFSI

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Attēls: LUFSI

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Kopsavilkums

Kolektīvajā monogrāfijā apkopoti 14 analītiski raksti, kuru autori ir Latvijā pazīstami sociologi, ekonomisti un komunikācijas pētnieki. Monogrāfijas zinātniskā redaktore Inta Mieriņa norāda, ka par grāmatas vadmotīvu ir izvēlēts «cerību diasporas» jēdziens, kas Latvijas kontekstā aptver ne tikai emigrantus, kuri ieradušies jaunajās mītnes zemēs, bet arī palicējus — ģimenes, draugus, abstraktākā līmenī — valsti, kur arī gruzd sapņi un gaidas attiecībā uz aizbraukušajiem.

Datums

Pilnu grāmatas tekstu var lejupielādēt LU repozitorijā .

Jūsu ērtībai esam izveidojuši tiešsaistes satura rādītāju — klikšķinot uz atsevišķu rakstu nosaukumiem, nonāksiet uzreiz vajadzīgajā grāmatas lappusē.

I. nodaļa. Emigrācijas problēmas raksturojums un izpētes metodoloģiskie aspekti

II. nodaļa. Ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo nodarbinātība un izglītība

III. nodaļa. Piederības sajūta, identitātes un attieksmes

IV. nodaļa. Vienojošais un atšķirīgais: Latvijas emigrantu kopienas dažādās valstīs

V. nodaļa. Diasporas politika migrācijas procesu kontekstā

Grāmata izdota Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. Tā izstrādāta pētnieciskajā projektā «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika», kas ilga no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. augustam. Projektā veiktā Latvijas vēsturē lielākā emigrantu aptauja (14068 respondentu) ļāva iegūt unikālus sociālekonomiskus datus par aizbraukušo cilvēku ikdienu lielākajās mītnes zemēs. Līdzās aptaujai notika 200 padziļinātas intervijas ar jaunajiem emigrantiem un diasporas politikas ekspertiem, kā arī tika izmantoti novērojumi, fokusa grupu diskusijas un cita veida datu ieguves metodes.

Uz priekšu
Atpakaļ