Diskusija

Notika informatīvs seminārs remigrantu bērnu vecākiem

Pasākumā savā pieredzē un secinājumos dalījās vairāku institūciju darbinieki, kuru darbs tiešā vai netiešā veidā ir bijis saistīts ar Latvijā atgriezušos bērnu izglītošanu. Interesenti sanāca kopā, pateicoties domu biedru grupai sociālajā vietnē Facebook «Reemigrantu bērni Latvijas skolās», kur virtuālā vidē viens otru atrod un padomus prasa un saņem gan tās ģimenes, kuras vēl tikai plāno atgriezties Latvijā, kā arī tās, kuras jau nesen atgriezušās.

Atskats uz diskusiju par diasporas lomu un attiecībām ar Latviju

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar citiem migrācijas pētniekiem 27. jūnijā organizēja publisko diskusiju LU Botāniskajā dārzā, kuras mērķis bija neformālā gaisotnē apmainīties domām un ierosmēm par diasporas lomu un attiecībām ar Latviju jaunajā valsts simtgadē. Ierakstu no diskusijas tiešraides iespējams noskatīties  šeit . Inta Mieriņa, LU FSI vadošā pētniece, atklājot diskusiju, iepazīstināja sanākušos sarunas dalībniekus par iepriekšējā pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas» interesantākajiem rezultātiem un stāstīja par jautājumu loku, ko plānots pētīt jaunā projekta «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» ietvaros.