LU zinātniskajā konferencē — jaunākie migrācijas pētījumi

Jau šajā piektdienā (21.02.) no plkst. 10:00 Kalpaka bulv. 4 būs iespēja vienā dienā dzirdēt praktiski visus sociologus, kuri Latvijā pēta ārējo migrāciju — Latvijas Zinātnes padomes grantu pētnieki ziņos par jaunajām migrācijas formām, piederības veidošanos, atmiņu pārnesi starp paaudzēm un pieredzes ģeogrāfiju. Tajā skaitā būs iespēja ieskatīties pagājušā gada rudenī notikušās aptaujas rezultātos.

Dienas programma: teksta versija un PDF

Reģistrācija: LU konferences vietnē

Postdoktorantūras grantu saņēmēji stāstīs par adaptāciju, gan fokusējoties uz vienu grupu — augsti kvalificētu migrantu adaptācijas pieredzēm, gan uz vienu valsti — Lielbritāniju, jo kopš Brexit aktuāls izpētes temats migrācijas jomā ir jautājums par to, kas notiks ar brīva darba spēka kustības iespējas izmantojušajiem ES imigrantiem Lielbritānijā.

Valsts pētījumu programmas pētnieki aplūkos remigrāciju, talantu migrāciju un transnacionālismu. Daži pētnieki pievērsīs uzmanību arī ļoti jūtīgiem jautājumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi un migrāciju, problēmām, ar ko saskaras mājās palikušie ģimenes locekļi — bērni, pusaudži, vecvecāki, kā arī bērniem no ārpusģimenes aprūpes iestādēm, kuri dodas pie viesģimenēm ārpus Latvijas.

Savukārt nākošajā piektdienā (28.02.) turpat Kerkoviusa namā no plkst. 10:00 rītā uzmanība tiks pievērsta prioritārajai pētniecības jomai, kas skar sabiedrības veselību, dzīves kvalitāti un ilgtspējas jautājumus, kā arī plašam spektram jaunāko pētījumu socioloģijā — sākot no jautājumiem par pārtikas sistēmām Austrumeiropā un ēšanas paradumiem Latvijā līdz pat diskusijai par Latvijas atšķirīgo pieeju marihuānas lietotājiem (salīdzinot ar vismaz 10 gadus vecām tendencēm ES) un labklājības minimālā vai optimālā nodrošinājuma izpētes iespējām (salīdzinot iztikas minimuma un atsauces budžetu pieejas).

Tiks pievērsta uzmanība arī cilvēka rīcībspējai, radikāli mainot nodarbošanās jomu, pacientu interešu aizstāvībai un arī kultūras jautājumiem — Latvijas simtgades kultūras programmas ieviešanas novērtējumam un diasporas mākslinieku sadarbībai ar Latvijas māksliniekiem un Latvijas mākslas lauku.

Socioloģijas sekcijas darbu organizē LU Sociālo zinātņu fakultātes sociologi, bet piedalīsies sociālo procesu pētnieki gan no SZF SPPI, gan citiem LU institūtiem (FSI, LFMI, citām valsts augstskolām (RSU, LKA), kā arī privātā sektora (SSE Riga, BISS, BSC).

Gaidām socioloģijas piektdienās!

Kad? — 21.02.2020. un 28.02.2020. no plkst. 10:00 līdz 16:00

Kur? — Kalpaka bulvārī 4 (ieeja no pagalma), 327. telpā

Programma 2020. gada 21. februārī

Jaunās migrācijas formas: ko tās nozīmē migrācijas pētniecībai

Plkst. 10:00–11:45, vada Inta Mieriņa un Ilze Koroļeva

 • Inta Mieriņa (LU FSI). Metodoloģiskie izaicinājumi un risinājumi grūti notveramo emigrantu sasniegšanai
 • Ieva Reine (LU FSI). Sociālās un veselības aprūpes līkloči: transnacionālisma izpausmes iespēju laikmetā
 • Daina Grosa (LU FSI). Remigrācija un bērnu psihosociālā labsajūta akulturācijas situācijās no bērna skatpunkta
 • Inese Šūpule (LU FSI). Migrācija kā daudzdimensionāla statusa maiņa: augsti kvalificētu speciālistu adaptācijas pieredze ārvalstīs
 • Mārtiņš Kaprāns (LU FSI). Pārvarot strukturālos ierobežojumus: Latvijas migrantu adaptācijas prakses Anglijā
 • Ilze Koroļeva (LU FSI). Piederības apziņas veidošanās un transformācijas dažādās migrantu grupās: ieskats longitudinālā pētījuma rezultātos

Talantu migrācija un transnacionālisms

Plkst. 12:00–13:45, vada Baiba Bela

 • Inta Mieriņa (LU SZF SPPI). Atgriešanās Latvijā, atgriešanās reģionos: izaicinājumi darbaspēka piesaistei ārpus Rīgas
 • Kata Fredheim, Zane Vārpiņa (Stockholm School of Economics in Riga). Life upon Return: Return Migration in the Baltics
 • Elīna Sustenberga (LU SZF SPPI). Repatriācija Latvijā un pasaulē: teorētiskās literatūras ietvars
 • Baiba Bela (LU SZF SPPI). Transnacionāļu migrācijas trajektorijas un karjeras attīstība.
 • Agnese Lāce (LU SZF SPPI). Talantīgi imigranti — vai vienmēr gaidīti? Sabiedrības attieksme pret kvalificētiem imigrantiem

Biogrāfiskie naratīvi, paaudzes un migrācija

Plkst. 14:00–16:00, vada Kaspars Zellis

 • Maruta Pranka un Māra Zirnīte (LU FSI). Paaudzes nošķīruma un pēctecības norādes kāda ārsta dzīvesstāstā
 • Ieva Garda-Rozenberga (LU FSI). Pieredzes ģeogrāfijas pārnese starp paaudzēm
 • Baiba Bela (LU SZF SPPI), Ginta Elksne (LU FSI). Paaudžu atšķirības migrācijas pieredzēs Līvānu un Preiļu novados
 • Maija Krūmiņa (LU FSI). Pirmā atjaunotās Latvijas Republikas paaudze: pārmaiņu bērni?
 • Kaspars Zellis (LU FSI). Padomju pieredzes attēlojums Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos
 • Ilze Trapenciere (LU FSI). Ekonomiskā migrācijas ieguvumi un zaudējumi: mājās palicēju stāsti
 • Agita Lūse, Ieva Orinska (RSU). Stāstījumi par bērnībā piedzīvotu migrāciju starp ģimenes un ārpusģimenes aprūpētājiem
Uz priekšu
Atpakaļ