Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā

Īstenošanas periods: no 2018. gada septembra līdz 2021. gada augustam.

Logos

Nosaukums: Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja.

Kāpēc šis projekts

Austrumu-Rietumu migrācija ES robežās bieži tiek raksturota, izmantojot likvīdās migrācijas jēdzienu (no angļu liquid — plūstoša) — jaunās migrācijas formu, kurai piemīt lielāka daudzveidība un elastība nekā vecajai migrācijai.

Galvenais pētnieciskais jautājums, kuru izvirza šis projekts — cik lielā mērā jau pārbaudīti un nostabilizējušies integrācijas jēdzieni ir attiecināmi uz aizvien pieaugošo «neiesakņojušos» imigrantu grupu, kāda ir Austrumeiropas mobilie pilsoņi?

Mērķi

Musu darba centrā ir vēlme paplašināt tādus tradicionālos integrācijas mērījumus, kā panākumi darba tirgū, ienākumi u.c. Projekts pavisam jaunā gaismā atklāj integrācijas procesu un tās rezultātus, apvienojot migrācijas un subjektīvās labklājības izpēti caur pašu migrantu pieredzi dažādās dzīves jomās: ekonomiskā, veselības, psiholoģiskās un sociālās labklājības.

Longitudinālā pētījuma dizaina izmantošana līdz šim apjomīgākajā no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju web aptaujā, ļaus analizēt individuālas izmaiņas (e)migrantu dzīves ceļā, sniedzot drošticamus pierādījumus un datus migrācijas ietekmes uz labklājību, apmierinātību, laimīgumu, garīgo veselību. Šī analīze un novērtējumi tiks veikti mūsdienu likvīdās migrācijas kontekstā.

Padziļinātu izpratni par migrantu stāvokli nodrošinās kvantitatīvo datu, kvalitatīvo interviju un administratīvo datu triangulācija.

Projekta gaitā dalīsimies ar tā aktualitātēm šajā vietnē, kā arī LU un FSI mājaslapās.

Komanda

  • Inta Mieriņa, projekta vadītāja

Projekta ietvaros I.Mieriņa koordinē pētījuma kopējo norisi, izstrādā pētījuma dizainu un metodoloģiju, kā arī analizē integrācijas jēdzienu likvīdās migrācijas kontekstā un integrācijas subjektīvo uztveri pašu emigrantu vidū.

Vadošie pētnieki:

  • Mihails Hazans
  • Ieva Reine

Pētnieki:

  • Ilze Koroļeva
  • Māris Goldmanis
  • Aleksandrs Aleksandrovs
  • Daina Grosa
  • Laura Bužinska

Projektu finansē Latvijas Zinātnes padome, grants Nr. LZP-2018/1-0042.

Ziņas

Atpakaļ