Remigrācijas politikas novērtējums

Šodien FSI noslēdz migrācijas tēmai veltītu pētniecisku rakstu sēriju ar Evijas Kļaves ziņojumu par remigrācijas politiku no mērķa grupas perspektīvas. Galvenie jautājumi, uz kuriem pētniece meklē atbildes šajā rakstā, ir:

  • kāda ir bijusi Reemigrācijas plāna loma atgriešanās lēmuma pieņemšanā,
  • cik lielā mērā valsts plānā paredzētie pasākumi atbilst mērķa grupas gaidām un vajadzībām,
  • kā veidojas mērķa grupas priekšstats par reemigrācijas politiku un cik lielā mērā tas atbilst politikas veidotāju definētajam uzstādījumam.

Rakstu iespējams lasīt tiešsaistes lasītājā , kā arī lejupielādēt PDF versiju 

Uz priekšu
Atpakaļ