Latvijas emigranti Norvēģijā

Kopsavilkums

Pētījuma modulis «Latvijas emigranti Norvēģijā» ir veikts LUFSI pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas» ietvaros. Tā galvenie uzdevumi bija veikt daļēji strukturētas intervijas ar Norvēģijā pastāvīgi dzīvojošajiem Latvijas valsts piederīgajiem emigrantiem, kas mainījuši pastāvīgas uzturēšanas valsti periodā pēc 1991. gada; apzināt un padziļināti izpētīt jauno emigrantu kopienas pārstāvju identitāti un piederības sajūtu, kontaktu uzturēšanas prakses ar ģimeni un draugiem Latvijā, kā arī sociālo tīklu veidošanu mītnes zemē. Šajā ziņojumā ir apkopoti padziļināto interviju rezultāti ar Norvēģijā dzīvojošajiem Latvijas emigrantiem. Pirms interviju rezultātu izklāsta ir sniegts īss izmantotās metodikas un pētījuma dalībnieku raksturojums. Ziņojumu veido sešas saturiskās nodaļas, kas aptver šādas galvenās tēmas — migrācijas pieredze un aizbraukšanas no Latvijas iemesli, piederības sajūta Latvijai un Norvēģijai, pilsonības izvēle, izglītības pieredze Norvēģijā, nodarbinātības pieredze Norvēģijā, saiknes ar Latviju un sociālo tīklu veidošana Norvēģijā, kā arī informētība par Latvijas reemigrācijas jeb atpakaļ migrācijas atbalsta politiku. Ziņojuma noslēgumā ir apkopoti galvenie secinājumi.

Datums
Uz priekšu
Atpakaļ