Mediatizētās kultūras loma Vācijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo identitātes veidošanā

Kopsavilkums

Novērojama spēcīga kultūras reteritorizācija: dzīvojot ārpus savas izcelsmes valsts, lielākajai daļai diasporas pārstāvju nacionālā identitāte un nacionālā kultūra kļūst nozīmīgāka, nekā dzīvojot tajā.

Veids
Datums

Pilns žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» numurs ir pieejams LU repozitārijā.

Uz priekšu
Atpakaļ