Bērnu valodu prasme un latviešu valodas zudums/zuduma intensitāte jaunajās mītnes zemēs

Kopsavilkums

Rezultāti uzrāda spēcīgu saistību starp bērna latviešu valodas zināšanām un bērna vecumu. Pirmkārt, līdz zināmam vecumam bērns intensīvi mācās un pilnveido savas valodu prasmes; otrkārt, vecāku bērnu vidū ir vairāk tādu, kas savu bērnību pavadījuši Latvijā, latviešu valodas vidē, nostiprinot savas valodu zināšanas. Ārpus Latvijas pavadīto gadu skaits, savukārt, negatīvi ietekmē bērna valodu prasmes. Tomēr pēc teorijas sagaidāms, ka sakarība nav lineāra — laiks varētu mazāk ietekmēt lielāka vecuma bērnu valodu zināšanas nekā mazu bērnu valodu zināšanas.

Datums
Uz priekšu
Atpakaļ