Sociālais kapitāls Latvijas emigrantu domubiedru grupās sociālo tīklu portālos

Kopsavilkums

Domubiedru grupas un tematiskās lapas latviski runājošajiem emigrantiem ir būtisks informācijas apmaiņas un sociālo kontaktu avots: lielākās veidojas kā funkcionējošas tiešsaistes kopienas.

Veids
Datums

Pilns žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» numurs ir pieejams LU repozitārijā.

Uz priekšu
Atpakaļ