Seminārs: Kā darba tirgus vērtē remigrantu un emigrantu pieredzi, izglītību un prasmes

24. martā plkst. 17.00 aicinām interesentus piedalīties seminārā Prof. Mihaila Hazana vadībā, kurā, izmantojot remigrantu un emigrantu 2016. gada un 2019. gada aptauju datus, tiks novērtēta darba pieredzes, izglītības un 'reti sastopamu' prasmju ietekme uz Latvijas emigtantu un remigrantu darba samaksu.

Semināru formāts: 30 minūtes gara lekcija, pēc kuras ir 30 minūtes jautājumiem un atbildēm savstarpējai domu un ideju apmaiņai.

Reģistrācija pasākumam noslēgusies.

Mihails Hazans, Dr. math., ir LU ekonometrijas profesors un Bonnas Darba pētījumu institūta (IZA Institute of Labor Economics) asociētais pētnieks. Pētījumi skar plašu darba tirgus problēmu spektru, ieskaitot migrāciju, bezdarba risku, bezdarbnieku apmācību, etnisko minoritāšu integrāciju, neformālo nodarbinātību, izglītības ekonomiku. Vairāk nekā 20 projektos bijis eksperts, konsultants vai padomnieks tādām starptautiskām organizācijām kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Pasaules Banka, Eiropas Komisija, Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra, Eiropas Ekspertīzes centrs darba likumdošanas, nodarbinātības un darba tirgus politikas jomā (ECE) un Starptautiskā Darba organizācija (ILO). Par emigrācijas pētījumiem piešķirta Spīdolas balva ekonomikā (2011), viena no viņa publikācijām par šo tēmu ir iekļauta Latvijas zinātnes sasniegumu sarakstā (2012). Pašlaik ir vadošais pētnieks LU Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) projektā Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā.

Semināru piedāvā LU FSI projekts «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» (finansē Latvijas Zinātnes padome granta Nr. LZP-2018/1-0042 ietvaros).

Semināru sēriju organizē LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties ar lekciju šajā semināru ciklā, lūdzu rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv.

Laipni aicināti visi interesenti!

Līdzīgi

Uz priekšu
Atpakaļ