Publicēts pētījuma ziņojums par Latvijas profesionāļu iesaisti diasporas diplomātijā

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju veica apjomīgu pētījumu un publicēja ziņojumu par starptautiskās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu gatavību iesaistīties ciešākā un sistemātiskākā sadarbībā ar valsti.

Starptautiskās attiecības vairs nav tikai valdību monopols, to veidošanā iesaistās plašs ieinteresēto pušu loks. Arī starptautiskās organizācijās strādājoši profesionāļi var iesaistīties, piemēram, palīdzot izcelsmes valstij izprast aktualitātes savā mītnes valstī, skaidrojot savas izcelsmes valsts situāciju un daudzos citos veidos. Kādā veidā tas varētu notikt – lasiet jaunajā ziņojumā.

Pētījumā tika aicināti piedalīties diasporas profesionāļi, kas strādā starpvaldību organizācijās (ANO, NATO, EDSO, ESAO, Eiropas Savienības (ES), Eiropas Padomes (EP)), to institūcijās, aģentūrās un citās to sistēmām piederīgās organizācijās, kā arī starptautiskās nevalstiskajās organizācijās (cilvēktiesību, dabas aizsardzības un citās jomās). Aptaujā viedokli izteica gan administratīvie speciālisti, ierēdņi un eksperti, gan vadošā līmeņa amatpersonas.

Līdzīgi

Uz priekšu
Atpakaļ