Seminārs: Latvijas (e)migrantu labklājība un apmierinātība ar dzīvi longitudinālā skatījumā

29. decembrī plkst. 17:00 aicinām interesentus piedalīties Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces Ilzes Koroļevas seminārā.

Semināra formāts: 45 minūtes gara lekcija, pēc kuras ir 15 minūtes jautājumiem un atbildēm savstarpējai domu un ideju apmaiņai.

Reģistrācija pasākumam noslēgusies.

Emigrācija var pavērt iespējas labākai dzīvei, bet tā var arī pakļaut izaicinājumiem, grūtībām un emocionāliem pārdzīvojumiem, kurus citādi cilvēks varbūt nebūtu pieredzējis (piemēram, dzīve atšķirtībā no savas ģimenes, vecākiem, draugiem u.tml.), kas ietekmē indivīda apmierinātību ne tikai ar atsevišķiem dzīves aspektiem, bet arī ar dzīvi kopumā. Prezentācijā aplūkoti (e)migrantu labklājības rādītāji atbilstoši dzīves novērtējuma galvenajām dimensijām, kas ietver gan materiālos apstākļus, gan dzīves kvalitātes objektīvos un subjektīvos rādītājus. Balstoties uz garengriezuma pētījuma datiem, autore analizē izmaiņas emigrantu subjektīvās labklājības līmenī laikā no 2014. līdz 2019. gadam, identificējot faktorus, kas prognozē apmierinātības ar dzīvi pieaugumu vai kritumu.

Semināru piedāvā LU FSI projekts «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» (finansē Latvijas Zinātnes padome granta Nr. LZP-2018/1-0042 ietvaros).

Pasākumu sēriju organizē LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties ar lekciju šajā semināru ciklā, lūdzu rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv.

Laipni aicināti visi interesenti!

Līdzīgi

Uz priekšu
Atpakaļ